4 Boyutlu Ultrason

4 Boyutlu Ultrason

Güncel kadın doğum uygulamalarında 4 boyutlu ultrason en çok gebelik takibinde kullanılmaktadır. Beşinci aydan itibaren bebeğin gelişiminin büyük kısmı tamamlandığından bu dönemde yapılan 4 boyutlu ultrasonlar ile bebeğin fiziksel görünümü hakkında bilgi edinilebilir. Bunun dışında dış yüzey anomalileri, omur kemiğindeki bozukluklar rahatlıkla tanınabilir. Bebeğin yüzünün değerlendirilmesinde 4 boyutlu ultrason çok katkı sağlamaktadır. Özellikle yarık damak ve dudak gibi durumların tanısı 4 boyutlu ultrasonla daha hatasız olarak yapılabilmektedir. Fetal yüzün eğimli olması ve girinti ve çıkıntılarının bulunması nedeniyle 2 boyutlu ultrasonla tam olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu noktada 4 boyutlu ultrason çok daha fazla bilgi vericidir. Ayrıca, fetal yüzün anatomik bütünlüğünün yanı sıra fetal mimiklerin, esneme, gülme, ağlama gibi nörolojik gelişimin önemli göstergelerinin değerlendirilmesi de 4 boyutlu ultrasonla mümkün olmuştur.

4 boyutlu ultrasonlar 2 boyutlu incelemenin yerine geçemez, ek bilgi edinmek için tamamlayıcı olarak kullanılır. Halen fetus hakkındaki detaylı bilginin büyük kısmını 2 boyutlu incelemeden elde ediir. 4 boyutlu ultrasonografi, tamamlayıcı özellikleri ile fetal ultrasonografideki tanısal gücü artırmaktadır.

Leave a comment