İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

Her beş kadından birinin derdi idrar kaçırma,

tedavi edilebilir bir sorun…

Araştırmalar doğurganlık çağındaki kadınların %20–46’sının, menopozdaki kadınların ise %40–69’nun idrar kaçırma sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Pek çok kadın idrar kaçırma sorununu ped kullanmak, evden çıkmamak gibi yöntemlerle kendi çabaları ile çözmeye çalışıyor. Oysa uzun vadede fiziksel rahatsızlıklar gibi psikolojik sorunlara da yol açabilen idrar kaçırma artık kolayca tedavi edilebiliyor.

Günümüzde ise TVT ve TOT gibi ameliyatlar yapılmaktadır.

Bu ameliyatlar alttan yani vaginal yoldan yapılır ve hafif bir anestezi ile yarım saat kadar sürer. Mesane boyun dediğimiz mesane ile üretra dediğimiz idrar borusu kapak yakınlarında bir hamak görevi gören bir bant yerleştirilir. Bu hamağın 2 tarafı kalçamızın 2 yanındaki kaslara ve kemik dokusuna yapıştırılır. Bu hamak çok güçlü bir doku olduğu için ve 2 taraftan da adele ve kemiklere bağlandığı için çok uzun zaman ve genellikle ömür boyu mesanenin tekrar aşağı sarkmasına engel olur ve dolayısıyla mesane boyunu daraltarak her hapşırma ve öksürme de idrar kaçırmasını engeller.

Bu ameliyatta çok yaşlı kişilerde bile lokal anestezi ile yapılabilir. Geçmişte bu tarz değil de eski tip ameliyat olupta yine idrar kaçıranlar büyük bir gruptu. Artık günümüzde bu yeni ameliyat teknikleri idrar kaçırma önlenme şansı %95’lere çıkmaktadır.

Leave a comment