Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Gebeliğin 3. ayında (11-14. haftalar), ultrason eşliğinde ince bir iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden (uterus) geçilerek plasentadan aspirasyon yöntemiyle biyopsi alınması işlemidir. Fetusun kromozom, moleküler ve biyokimyasal hastalıklarının tanısında güvenli ve etkin bir biçimde kullanılabilir. Bu girişimsel işlemin fetal kayıp riski amniyosentez ile benzerdir. CVS’in en önemli avantajı gebeliğin 3.ayı gibi çok erken dönemde uygulanması nedeniyle gebelik fazla ilerlemeden tanı konmasına imkan vermesidir. Böylelikle gebeliğin devamına veya sonlandırılmasına aileler daha erken dönemde karar verebilirler.

Leave a comment