Kısırlık Tanısı

Kısırlık Tanısı ve Testleri

İnfertil çift birlikte değerlendirilmekte ve değerlendirmeye öncelikle spermiogram ile başlanmaktadır.

İnfertilite değerlendirmelerinde kullanılan;

Hormonal Testler: Hormon testi için aç olmaya gerek yoktur. Adetin 2. ya da 3. gününde over rezervi araştırması icin FSH-LH-E2 hormon profili bakılır. Yine adet siklusunun 21.gününde progesteron hormonuna bakılır.

Serolojik Testler: Hbs Ag, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV I+II, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxo IgG, Toxo IgM

Hematolojik Testler: Kan grubu ve tam kan sayımı’dır.

TSH ve serbest T3 veya T4 değerlerinin belirlenmesi ile tiroid bezinin çalışması hakkında bilgiler elde edilir. Göğüslerden süt salgılanmasını sağlayan prolaktin adlı hormonun seviyesi saptanır. Bu hormonların seviyelerinde saptanacak olan bir bozukluğun infertilite ile ilişkisi değerlendirilerek tedavisi yoluna gidilir. Bunlara ek olarak üreme sistemi üzerinde etkisi bulunan hormonlar (DHEA, androstenedion, l7hidroksiprogesteron, serbest testosteron) incelemeye tabi tutulur. Değerlendirmelerde bir gebelik için hazırlık yapıldığından, gebeliği kötü yönde etkileyebilecek bazı viral hastalıkların önceden tanımlanması veya bağışıklığın belirlenmesi amacı ile kan tahlillerine B ve C tipi hepatit (sarılık) virüsü, AIDS (HIV) ve kızamıkçık virüsü (rubella) incelemeleri eklenmektedir. Bunlara ek olarak kan sayımı ile kansızlık (anemi) yönünden araştırma yapılır. Kan grubu belirlenerek kan uyuşmazlıkları ile ilgili önceden bilgilenme sağlanır. Bunlar dışında kadının diğer olası şikayetlerinin çözümüne yönelik ek tetkikler gerçekleştirilebilir.

Çiftin değerlendirilmesinde tetkiklerin bu derece detaylı olmasının önemli nedenleri vardır. Üreme organlarının çalışmasını ve gebeliği, olumlu veya olumsuz yönde etkileyen pek çok faktör mevcuttur. İnfertilite tedavisi çok hassas bir tedavi olup, ince detaylar tedavide başarı şansını etkilemektedir. Çiftin tüm özelliklerinin detaylı olarak bilinmesi, kendisi için en uygun tedavinin planlanmasını sağlayacak ve başarı şansı bu oranda yüksek olacaktır. Çifte ait ne kadar çok bilgi elde edilirse, çiftin sorularına bu oranda cevap verebilmek mümkündür. Başarısız bir tedavi sonrasında veya gebelikte problemlerle karşılaşıldığında geriye dönüp sorgulamak yerine, önceden tedbirleri almak ve olası problemlere karşı hazırlıklı olmak başarı şansını arttıracaktır. Kadında infertiliteye yönelik incelemelerde, rahim ve tüplerin değerlendirmesi amacı ile gerçekleştirilebilecek diğer inceleme yöntemleri ise histerosalpingografi(Rahim filmi) ve endoskopik yöntemlerdir.

Histerosalpingografi(HSG)(Rahim filmi) :

Rahim içinde herhangi bir anatomik bozukluk olup olmadığına bakılabildiği gibi her iki tüplerin açık olup olmadığı da değerlendirilebilmektedir. HSG genelde adet bitiminden sonraki dönemde yapılmaktadır (siklusun 8-11.günleri arasında). Karın bölgesine röntgen ile yapılmaktadır. Ayaktan yapılan testte genelde ağrı hissedilmez. Sonrasında da hasta günlük işlerine dönebilir. Ancak ağrı kesici bir süre kullanmaya devam etmelidir.

Semen Analizi

Spermiogram için 3 günlük cinsel perhiz gereklidir. 3 günden uzun ya da kısa cinsel perhiz test sonucunu etkileyebilir. Test için aç olmaya gerek yoktur.

Genetik Analiz

Genetik inceleme, sperm sayısının 5 milyon/ml’nin altında bulunduğu tüm interfil erkeklerden istenmektedir. İnceleme, kan örneği alınarak yapılmaktadır. Değerlendirilmesi 1-2 hafta sürebilmektedir. Spermlerde nadir görülen ciddi şekil bozuklukları ortaya çıktığında veya erkeğin translokasyon adı verilen bir genetik hastalık taşıyıcısı olduğu durumlarda; FISH tekniği ile spermlerdeki kromozomal hatalar incelenmektedir. Bu uygulama mikroenjeksiyon tekniği ile elde edilecek embriyoların kromozom bozuklukları konusunda önceden bilgi vermesi açısından çok önemlidir. Preimplantasyon genetik tanı(PGD) böyle durumlarda sağlıklı embriyoların seçilebilmesi için uygulanabilecek bir tanı yöntemidir.

Leave a comment