Hakkımda

Hakkımda

Op.Dr. Fırat TÜLEK Kimdir?

1981 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olduktan sonra 2014 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde eğitimini tamamladı. 2014- 2016 yılları arasında devlet hizmeti yükümlülüğü gereği Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. Şu an Memorial Ataşehir Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Mesleki ilgi alanları; yüksek riskli gebelikler takibi, kapalı teknikle (laparoskopik/histereskopik) yapılan tüm jinekolojik operasyonlar, ürojinekolojik ameliyatlar (idrar kaçırma, rahim sarkması vb.) ve infertilite tedavileridir. Ulusal ve uluslararası birçok yayınıyla ve katıldığı eğitimlerle alanındaki yenilikleri yakından takip ederek mesleki anlamda gelişimine önem vermektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Tülek, F.,Kahraman, A., Taskin, S., Sertcelik, A., & Ortac, F. (2014). Pregnancy complicated by a Krukenberg tumor with an undetermined origin and its management. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 40(9), 2076-2080.

2-Tulek, F., Kahraman, A., Taskin, S., Ozkavukcu, E., & Soylemez, F. (2015). The effects of isolated single umbilical artery on first and second trimester aneuploidy screening test parameters. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 28(6), 690-694.

3-Tülek, F., Kahraman, A., Taşkın, S., Özkavukçu, E., & Söylemez, F. (2015). Determination of risk factors and perinatal outcomes of singleton pregnancies complicated by isolated single umbilical artery in Turkish population. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 16(1), 21.

4-Tulek, F., Kahraman, A., Taskin, E. A., Keskin, M., Sertcelik, A., & Ortac, F. (2014, April). Rhabdomyosarcoma and chondrosarcoma arising in a mature cystic teratoma of the ovary and osteosarcoma arising in its recurrence. In International Cancer Conference Journal (Vol. 3, No. 2, pp. 112-116). Springer Japan.

5-Tasci, T., Karalok, A., Taskin, S., Ureyen, I., Kimyon, G., Tulek, F., Köse F, Tulunay G Ortac, F. (2015). Does Lymphadenectomy Improve Survival in Uterine Leiomyosarcoma?. International journal of gynecological cancer: official journal of the International Gynecological Cancer Society.

6- Tülek, F., Kahraman, A., Taşkın, S., Özkavukçu, E., & Söylemez, F. (2015).Changes in first trimester screening test parameters in pregnancies complicated by placenta previa and association with hyperemesis gravidarum. J Turk Ger Gynecol Assoc 2014; 15: 212-216 DOI: 10.5152/jtgga.2014.14045

7- B. Ozmen• S.E. Cetinkaya• F. Tulek• C.S. Atabekoglu• B. Berker• M.Sonmezer. Obstetrical outcomes in patients with early ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) down regulated by GnRH antagonists. Fertility and Sterility 09/2013; 100(3):S353. DOI:10.1016/j.fertnstert.2013.07.827

8‐ F. Tulek, A. Kahraman, S. Taskin, S. Yuksel, A. Sertcelik, F. Ortac. Primary mucinous carcinoma of the vulva with signet ring cells deriving from the cloaca. European Journal of Gynaecological Oncology 2016.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Tülek, F., Şükür, Y. E., Taşçı, T., Özmen, B., Güngör, M., Ekinci, C. (2011). Benign Pelvic Retroperitoneal Paraganglioma: A Very Rare Localization: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 21(2), 121-123.

2- Tülek, F., Kahraman, A., Keskin, M., Tolunay, H. E, Koç. A. (2014). Prenatal Diagnosis of De Novo Proximal Interstitial 9Q (9Q22. 3› 31.3) Deletion with a Novel Presentation: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 24(4), 242-247.

3- Alper Kahraman, Fırat Tülek, Ayşegül Alkılıç, Salih Taşkın, Acar Koç (2015). Isolated Megacisterna Magna in a Fetus with Trisomy 21: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 25(1), 47-49.

4- Tülek, F., Kahraman, A., Keskin, M., Özgür, K. A. N., Koç, F. A. (2014). Antenatal Diagnosis of Prenatal Cortical Hyperostosis: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 24(4), 253-256.

5- K Kahraman, F Tülek, S Taşkın, E Tolunay, F Dökmeci. Overyan matür kistik teratomlar: 83 olgunun analizi. Turkish Journal of Gynecologic Oncology 2010; 4:97-102.

6- Egemen Harun Tolunay, Evren Koçbulut, Salih Taşkın, Korhan Kahraman,Fırat Tülek, Murat Sönmezer. Hair- An Syndrome resistant to both medical and surgical Treatment. A case Report. Gynecology Obstetrics Journal. 2012; 10(3): 2486-2489

7- Ümit Korucuoğlu, Fırat Tülek, Aydan Biri. İzole Posterior Fossa Genişliğinde Down Sendromu Tanısı. Koru Proceedings 2013; 3(1): 1-5

8- Tülek, F., Kahraman, K., Taşkın, S., Ozkan, E., & Ortaç, F. Endometrial Adenokarsinoma ve Kolon Kanseri Birlikteliği: Pozitron Emisyon Tomografi İle Preoperatif Tanı Alan Bir Olgu. Turkish Journal of Gynecologic Oncology. 2012; 5:96-100.

9- Tülek, F., Kahraman, A., Keskin, M., Varlı, B., Atabekoğlu, C. S. (2014). Ovarian Torsion in the Course of Labor and its Surgical Management by Detorsion in the Course of Caesarean Section: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 22(4), 256-259.

10- Fırat Tülek, Salih Taşkın, Korhan Kahraman, Fırat Ortaç. Conservative management of chylous ascites following endometrial cancer staging. Gynecol Obstet Reprod Med 2012; 18:52-53.

11- Egemen Tolunay, Bulut Varlı, Fırat Tülek, Emre Pabuçcu, Şerife Esra Çetinkaya, Korhan Kahraman, Acar Koç. Congenital Chylothorax: Case Report. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2013. 19-20

Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Tülek, F., Kahraman, A., Taşkın, S., Özkavukçu, E., Söylemez, F. (2015). Determination of risk factors and perinatal outcomes of singleton pregnancies complicated by isolated single umbilical artery in Turkish population. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 9. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24-27 Eylül 2014.

Tülek, F., Kahraman, A., Taşkın, S., Özkavukçu, E., Söylemez, F. (2015).Changes in first trimester screening test parameters in pregnancies complicated by placenta previa and association with hyperemesis gravidarum. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 9. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24-27 Eylül 2014.

3- Alper Kahraman, Fırat Tülek, Ali Gemici, Çağatayhan Öztürk, Feride Söylemez. Effect of Uterine Fibroids on Second Trimester Aneuploidy Screening Test Parameters. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 9. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24-27 Eylül 2014.

4- Fırat Tülek , Alper Kahraman,, Ali Gemici, Çagatayhan Öztürk, Feride Söylemez.Comprasion of Outcomes Of Cervical Ripening Balloon İnsertion and İntravenous Oxytocin Administration for İnduction of Labour Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 9. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24-27 Eylül 2014

5- B. Ozmen, S.E. Cetinkaya, F. Tulek, C.S. Atabekoglu, B. Berker, M.Sonmezer. Obstetrical outcomes in patients with early ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) down regulated by GnRH antagonists. Fertility and Sterility 09/2013; 100(3):S353. DOI:10.1016/j.fertnstert.2013.07.827

6- S Taskin, F Ortaç, M Güngör, G Goc, E Kocbulut, F. Tülek, 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society konferansı dahilinde “International Journal of Gynecological Cancer 2010;20, Supplement 2” bildiri kitapçığındaki “Importance of optimal cytoreduction in advanced stage endometrial cancer cases”, 1449 pp, Prague, 23-26 October, 2010

7- Pınar Atakul, Ümit Ölmez, Fırat Tülek. HLA-G genindeki 14 BÇ. insersiyon/delesyon polimorfizminin ülkemizdeki infertil kadınlarda incelenmesi 3. Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi 2011.

8- Emre Şükür, Fırat Tülek, Gülşah Aynaoğlu, Batuhan Özmen, Ruşen Aytaç, Fırat Ortaç. Adolesanlarda adneksiyal kitlelerin degerlendirilmesi. 10 yıllık değerlendirme, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010

9- Fırat Tülek, Emre Şükür, Batuhan Özmen, Tolga Taşcı, Mete Güngör. Postmenopozal benign non-fonksiyonel paraganglioma: Olgu Sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2010

10-Fırat Tülek, Salih Taşkın, Korhan Kahraman, Fırat Ortaç. Primary Ovarian Rhabdomyosarcoma arising from immature teratom. Turkish-German Gynecology Congress 2011.

11- Fırat Tülek, Alper Kahraman, Salih Taşkın, Esra Özkavukçu, Feride Söylemez. The effects of isolated single umbilical artery on first and second trimester aneuploidy screening test parameters. X. Turkish-German Gynecology Congress. April 30th – May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

12- Tolga Taşçı, Salih Taşkın, Günsu Kimyon, Taner Turan, Ahmet Özfuttu, Fırat Tülek, M Faruk Köse, Gökhan Tulunay,Fırat Ortaç. Has Lymphadenectomy Got Any Survıval Effect In Uterine Leiomyosarcoma. X. Turkish-German Gynecology Congress. April 30th – May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

13- S. Taskin, F. Tülek, A. Kahraman, C. Öztürk, K. Kahraman, F. Ortaç. A rare occurence primary ovarian signet ring cell carcinoma presented at pregnancy. International Journal of Gynecological Cancer. October 2013, Vol. 23, Issue 8, Supplement 1 Abstracts from 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), 19-22 October 2013, Liverpool, UK 997

14- Fırat Tülek, Alper Kahraman, Ali Gemici, Salih Taşkın, Cem Somer Atabekoğlu. Ovarian Torsion in the Course of Labor and its Surgical Management by Detorsion in the Course of Caesarean Section: Case Report. X. Turkish-German Gynecology Congress. April 30th – May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

15- Fırat Tülek, Alper Kahraman, Çağatayhan Öztürk, Salih Taşkın, Feride Söylemez. Methylene Tetrahydro Folate Reductase Enzyme Gene Mutation Alters First And Second Trimester Screening Test Parameters Independent Of Low Molecule Weight Heparin Administration X. Turkish-German Gynecology Congress April 30th – May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

16- Ali Gemici, Fırat Tülek, Alper Kahraman, Seher Yüksel, Kazibe Koyuncu, Salih Taşkın, Fırat Ortaç. Management of Asymptomatic Postmenopausal Endometrial Polyps: The Possible Effects of “Performance-Based Salary” On Clinical Practice. X. Turkish-German Gynecology Congress. April 30th – May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

17- Çiğdem Soydat, Erkan İbiş, Fırat Ortaç, Elgin Özkan, Özlem N Küçük, Metin Kır, Fırat Tülek. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı”nda’’ Serviks Kanserinin Pelvik ve Paraaortik Lenf Nodu Evrelemesinde 18F-FDG PET/BT ‘ nin Rolü’’, Antalya, 7-11 Kasım 2012

18- Korhan Kahraman, Fırat Tülek, Salih Taşkın, Fırat Ortaç. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri” kitabında “Endometrial adenokarsinoma ve kolon kanseri birlikteliği: Pozitron emisyon tomografi ile preope-ratif tanı alan bir olgu”, 117-118 pp., Antalya, 7-11 Kasım 2012

19- Bahar Konuralp, Fırat Tülek, Salih Taşkın, Natı Musalı, Korhan Kahraman, Fırat Ortaç. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı”nda “Klinik erken evre endometrium kanserinde preoperatif PET-CT’nin uterus dışı yayılımını belirlemedeki yeri: Başlangıç verilerinin sunumu”, 74 pp., Antalya, 7-11 Kasım 2012

20- Fırat Ortaç, Fırat Tülek, Natı Musalı, Korhan Kahraman. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı”nda “Şüpheli Adneksi-yal Kitlelere Yaklaşım”, Antalya, 7-11 Kasım 2012

21- Fırat Ortaç, Fırat Tülek, Natı Musalı, Salih Taşkın. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı”nda “Over kanserinin primer evrelemesi”, 75-76 pp., Antalya, 7-11 Kasım 2012

22- Korhan Kahraman, Fırat Tülek, Salih Taşkın, Egemen Tolunay, Fulya Dökmeci.9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “J Turk Soc Obstet Gynecol 2011 Supplement: Kongre Bildirileri” bildiri kitapçığındaki “Overyan matür kistik teratomlar: 83 olgunun klinik ve patolojik analizi” 52 pp., Antalya, 17-22 Mayıs 2011.

23- Fulya Dökmeci, Ömer Dai, Şerife Esra Çetinkaya, Mehmet Murat Seval, Salih Taşkın, Bulut Varlı, Fırat Tülek, Ayşegül Alkılıç, Çağatayhan Öztürk. Türkiye’de Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlarının Doğum Yöntemi Tercihi Ve Nedenleri (Pilot Çalışma) 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 2013.

24- Egemen Tolunay, Fırat Tülek, Esra Çetinkaya, Korhan Kahraman, Acar Koç. Congenital Chylothorax: Case report. 5th. South East European Society of Perinatal Medicine,Selanik 2013

25- Ömer Dai, Egemen Tolunay, Fırat Tülek, Korhan Kahraman, Acar Koç. Agenesis of Ductus Venosus: Case report. 5th. South East European Society of Perinatal Medicine,Selanik 2013

26-Sinan Genç , Fırat Tülek, Alper Kahraman, Esra Özkavukcu, Nuray Haliloğlu, Ayşe Sertçelik, Ömer Suat Fitoz . “Tailgut” kistini taklit eden pür kistik sakrokoksigeal teratom. 35. Ulusal Radyloji Kongresi. Antalya,11-16 Kasım 2014.

27- Mustafa Fatih Arslan, Fırat Tülek, Nuray Haliloğlu, Esra Özkavukcu. Dandy-Walker spektrumu ve eşlik eden anomaliler: Prenatal US bulguları. 35. Ulusal Radyloji Kongresi. Antalya,11-16 Kasım 2014.

Kitap Çevirileri

1-Queenan’s High Risk Pregnancy (Fırat Tülek, Fulya DÖKMECİ Hepatit, Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2014, Modern Tıp Kitabevi)

2-Queenan’s High Risk Pregnancy (Fırat Tülek, Murat SÖNMEZER Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum, Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2014, Modern Tıp Kitabevi)

3-Bonney’s Gynaecological Surgery, 11th edition (Fırat Tülek Uterus Cerrahisi, Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2012, Modern Tıp Kitabevi)

4- Bonney’s Gynaecological Surgery, 11th edition (Fırat Tülek Uterin Fibroidler, Çeviri Editörü: Ruşen Aytaç, 2012, Modern Tıp Kitabevi)

Kitap Bölüm Yazarlığı

1- Ovaryan Malign Germ Hücreli Tümörler, Seks Kord Stromal Tümörler ve Metastatik Tümörler.

Fırat ORTAÇ, Fırat Tülek, Salih TAŞKIN. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi 2014 baskı ed.: Serdar Günalp, Güneş Tıp Kitabevleri, 2014

2- Endometrioma Yönetimi.

Fırat Tülek, Salih TAŞKIN, Murat SÖNMEZER. Endometriozis Etyoloji ve Klinik Yönetim Kitabı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015

Hakemlik Yaptığı Uluslararası Dergi

Medical Science Monitor

Katıldığı Mesleki Eğitimler

 1. Ofis ve Operatif Histeroskopi Kursu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, Mart 2016
 2. II. Vajinal Histerektomi Kursu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, Şubat 2016
 3. Kontrasepsiyon Kursu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, Ekim 2015
 4. Jinekolojik Laparoskopi Kursu, Acıbadem Üniversitesi, Eylül 2015
 5. Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, Sağlık Bakanlığı – Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mart 2015
 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikası, Ankara Üniversitesi, Haziran 2014
 7. Jinekolojik Kolposkopi ve Kriyocerrahi Sertifikası, Ankara Üniversitesi, Haziran 2014
 8. Jinekolojik Endoskopi Sertifikası, Ankara Üniversitesi, Haziran 2014
 9. Aile Planlaması Sertifikası, Ankara Üniversitesi, Haziran 2014
 10. I. Teorik ve Pratik Uygulamalı Histereskopi – Laparoskopi Kursu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği, Ocak 2014
 11. III. Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Üreme Tıbbı Derneği, Aralık 2013
 12. Laparoskopik Jinekolojik Cerrahi’de Güncel Uygulamalar Kursu, Ankara Üniversitesi, Mayıs 2013
 13. II. Ürojinekoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, Ankara Üniversitesi, Nisan 2013
 14. Challenges in Fertility Preservation & Assisted Reproduction, Transatlantic Reproductive Technologies Network (TARTEN), April 2011
 15. Ürojinekoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, Ankara Üniversitesi, Aralık 2010

Mesleki Üyelikler

 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk- Alman Jinekoloji Derneği
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Firat Tülek

Videolar

Sosyal medya ve televizyon'da Op.Dr. Fırat Tülek

Gebelik, doğum öncesi ve süresince merak ettiğiniz tüm soruları videolardan izleyebilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın
Takip Et